Paslaugos aprašymas

Paslauga, skirta pateikti prašymus į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas pagal šias programas:

  • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;
  • pradinio ugdymo programą;
  • pagrindinio ugdymo programą;
  • vidurinio ugdymo programą;
  • neformaliojo ugdymo programas.

 

Prašymai į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas gali būti teikiami svetainėje https://svietimas.salcininkai.lt (arba per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt), taip pat raštu pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Prašymai pateikti elektroninėmis priemonėmis į švietimo įstaigų laisvas vietas priimami visus metus. Prašymai raštu registruojami pasirinktoje švietimo įstaigoje, šios įstaigos darbo metu.

Pageidaujantys mokytis asmenys arba tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, turi turėti galimybę prisijungti per elektroninius valdžios vartus ir savarankiškai užpildyti elektroninę prašymo formą.

Nepavykus užpildyti elektroninės prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą. 

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis savivaldybės duomenų bazėje esančiais kriterijais ir viešinami švietimo įstaigose bei matomi informacinėje sistemoje prisiregistravusiems vartotojams.

Apie švietimo įstaigoje skirtą vietą vartotojai informuojami jų prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu, telefonu).