Kaip užsakyti paslaugą?

Kaip užsakyti paslaugą?

Internetinėje svetainėje https://svietimas.salcininkai.lt (arba per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt) pageidaujantys mokytis asmenys arba tėvai (globėjai) gali pateikti prašymus lankyti Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas elektroniniu būdu bei gauti ir stebėti visą informaciją, susijusią su šių prašymų valdymu, atsisiųsti pildymui ir spausdinimui prašymo priimti į švietimo įstaigą(-as) formas.

Prašymai lankyti Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas priimami ir registruojami elektroniniu būdu arba raštu – pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje. 

Prašymai į laisvas vietas švietimo įstaigose elektroniniu būdu registruojami nuolat, prašymai raštu priimami pasirinktoje lankyti švietimo įstaigoje jos darbo metu.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu

Pageidaujantys mokytis asmenys arba tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.

Taip pat prašymus internetu galima pateikti pageidaujamai švietimo įstaigai prisijungus prie savivaldybės duomenų bazės, savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.salcininkai.lt ir savarankiškai užpildžius elektroninę prašymo formą.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą.

Prašymų pateikimas raštu

Prašymas raštu teikiamas pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje. Teikiant prašymą raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.