Priėmimas

Kaip užsakyti paslaugą?

Internetinėje svetainėje https://svietimas.salcininkai.lt (arba per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt) pageidaujantys mokytis asmenys arba tėvai (globėjai) gali pateikti prašymus lankyti Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas elektroniniu būdu bei gauti ir stebėti visą informaciją, susijusią su šių prašymų valdymu, atsisiųsti pildymui ir spausdinimui prašymo priimti į švietimo įstaigą(-as) formas.

Prašymai lankyti Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas priimami ir registruojami elektroniniu būdu arba raštu – pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje. 

Prašymai į laisvas vietas švietimo įstaigose elektroniniu būdu registruojami nuolat, prašymai raštu priimami pasirinktoje lankyti švietimo įstaigoje jos darbo metu.

Prašymų pateikimas elektroniniu būdu

Pageidaujantys mokytis asmenys arba tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, jungiasi per elektroninius valdžios vartus.

Taip pat prašymus internetu galima pateikti pageidaujamai švietimo įstaigai prisijungus prie savivaldybės duomenų bazės, savivaldybės interneto svetainėje https://svietimas.salcininkai.lt ir savarankiškai užpildžius elektroninę prašymo formą.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą.

Prašymų pateikimas raštu

Prašymas raštu teikiamas pageidaujamoje lankyti švietimo įstaigoje. Teikiant prašymą raštu būtina papildomai pateikti teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Paslauga, skirta pateikti prašymus į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas pagal šias programas:

  • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas;
  • pradinio ugdymo programą;
  • pagrindinio ugdymo programą;
  • vidurinio ugdymo programą;
  • neformaliojo ugdymo programas.

 

Prašymai į Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigas gali būti teikiami svetainėje https://svietimas.salcininkai.lt (arba per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt), taip pat raštu pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Prašymai pateikti elektroninėmis priemonėmis į švietimo įstaigų laisvas vietas priimami visus metus. Prašymai raštu registruojami pasirinktoje švietimo įstaigoje, šios įstaigos darbo metu.

Pageidaujantys mokytis asmenys arba tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu, turi turėti galimybę prisijungti per elektroninius valdžios vartus ir savarankiškai užpildyti elektroninę prašymo formą.

Nepavykus užpildyti elektroninės prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamą lankyti švietimo įstaigą. 

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis savivaldybės duomenų bazėje esančiais kriterijais ir viešinami švietimo įstaigose bei matomi informacinėje sistemoje prisiregistravusiems vartotojams.

Apie švietimo įstaigoje skirtą vietą vartotojai informuojami jų prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu, telefonu).