PRAŠYMŲ TEIKIMAS Į IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE

Vaikų ugdymąsi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas organizuoja tiek darželiai tiek mokyklos.

Teikiant pašymą per elektroninę sistemą pasirenkamas darželis arba mokykla ir supildomi visi reikalaujami duomenys.

 

Jeigu teikiamas popierinis prašymas pasirinktoje įstaigoje:

 

  1. Pasirinkus,  vaiko ugdymąsi darželio ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje grupėje prašymas yra teikiamas pagal šį šabloną:

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS

 

        2)Pasirinkus,  vaiko ugdymąsi mokyklos ikimokyklinėje ar priešmokyklinėje grupėje prašymas yra teikiamas pagal šį šabloną:

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS